Disclaimer & Copyright

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Yournext sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Yournext te kunnen raadplegen. Yournext garandeert niet dat de informatie op deze website up-to-date, volledig en/of juist is. Yournext kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de gebruiker van de website voor schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via deze website verkregen informatie.

Privacy
Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Tarieven

De weergegeven tarieven op deze website gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten. Tarieven gelden pas na schriftelijke of elektronische bevestiging door Yournext.

E-mail
Yournext garandeert niet dat naar haar verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het te laat ontvangen of verwerken hiervan.

Virussen
Yournext doet al het mogelijke om deze website vrij van visrussen te houden. Desondanks kan Yournext niet garanderen dat de website altijd volledig virusvrij is. Daar waar er verwezen wordt via hyperlinks of anderszins naar websites aanvaardt Yournext geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door ververwezen websites.

Hacken
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden door middel van kraken of hacken of anderszins. Tevens is het niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze website, noch de toegang tot deze website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Onjuistheden melden
Yournext doet al het mogelijke om de informatie op deze website feitelijk juist te laten zijn. Mocht u desondanks op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden aan info@yournext.eu.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om – in welke vorm dan ook – de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht.